mensen

Belangrijke wijziging kinderalimentatie per 1 januari 2015

 

Per 1 januari 2015 vervalt het belastingvoordeel op de kinderalimentatie. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Kom tijdig in actie!

Op dit moment krijgt u geld terug van de belastingdienst als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U geeft, ten minste € 416, – per kwartaal (€ 138,67 per maand) uit aan kosten voor levensonderhoud van uw kind dat niet bij u woont;
  • Uw kind moet jonger zijn dan 21 jaar;
  • U (of iemand anders in uw huishouden) ontvangt geen kinderbijslag voor uw kind;
  • Uw kind ontvangt geen studiefinanciering of een andere tegemoetkoming in de studiekosten.

Dit belastingvoordeel komt per 1 januari 2015 te vervallen. Of te wel, er is een kans dat u per 1 januari te veel kinderalimentatie gaat betalen. Het bedrag dat u aan alimentatie moet betalen wordt niet automatisch aangepast. U dient zelf in actie te komen.

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk dat u deze wijziging zo snel mogelijk bespreekt met degene die de alimentatie ontvangt (de alimentatiegerechtige: dat kan zijn uw voormalige partner of uw kind als die 18 jaar of ouder is). Indien u er samen niet uitkomt is het mogelijk om een verzoek bij de rechtbank te laten indienen door een advocaat.

Wilt u weten wat deze wijziging voor u betekent? Of wilt u de mogelijkheden bespreken om een verzoek bij de rechtbank in te dienen of heeft u een andere vraag, neem dat vrijblijvend contact met ons op via 050-366 37 37 of kom langs op ons spreekuur op donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur aan de Praediniussingel 1 te Groningen.

rechtsgebieden

‘Vrijwillige’ huuropzegging

Een huurder heeft zijn woning ter beschikking gesteld aan derden. Later werd in deze woning een hennepkwekerij aangetroffen.  Huurder stelde hier geen weet van te hebben gehad, maar werd desondanks toch opgepakt door de politie. Op het politiebureau is huurder bezocht door een medewerker van de woningbouwvereniging die hem een formulier ‘Huuropzegging in verband met ontmantelde hennepkwekerij’ overhandigde met het verzoek deze te ondertekenen. Door het (laten) inrichten van een hennepkwekerij heeft huurder zich niet als goed huurder gedragen, aldus de woningbouwvereniging.  Het beleid van de woningbouwvereniging hield in dat de huurovereenkomst linksom of rechtsom diende te eindigen, waarbij het voor de woningbouwvereniging de kortste klap zou zijn dat de huurder middels het overhandigde formulier zelf zijn huur zou opzeggen. De huurder heeft enigszins overrompeld het formulier ondertekend. De advocaat van de huurder heeft deze ‘vrijwillige’ opzegging vernietigd met de stelling dat huurder onder druk werd gezet door ter plekke op het politiebureau het opzeggingsformulier te (moeten) ondertekenen.

In de gerechtelijke procedure die daarop volgde, bleef de woningbouwvereniging hameren op de vrijwillige opzegging en dat er van druk of dwang geen sprake was. De rechtbank oordeelde echter dat huurder niet de mogelijkheid was geboden om (juridisch) advies in te winnen, zodat niet vast gesteld kon worden dat de huurder daadwerkelijk – ondanks dat hij wel zijn handtekening zette- instemde met de beëindiging van zijn huurovereenkomst. Onder deze omstandigheden kon niet worden volgehouden dat huurder willens en wetens de huurovereenkomst heeft opgezegd en dat hij de consequenties van die opzegging volledig heeft (kunnen) overzien.

Kortom, de advocaat van huurder heeft terecht het opzeggingsformulier vernietigd, waardoor de huurovereenkomst niet eindigde door een vrijwillige opzegging van de huurder.

Uit dit voorbeeld blijkt weliswaar dat je nooit zomaar brieven, formulieren of andere geschriften voor akkoord moet ondertekenen, maar dat als je dat toch doet dit niet altijd betekent dat je door het tekenen gebonden bent geraakt. Indien je niet weet wat de gevolgen van een dergelijke instemming zijn, raadpleeg dan altijd een rechtsbijstandverlener voor (juridisch) advies!

sander.heijerman@tiebout.nl