Artikelen door Sybrand Rissik

Geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel wegens gewekte verwachtingen

Het gebeurt vaker dat een burger naar aanleiding van een niet welgevallige beslissing zegt dat er iets anders door een medewerker van een bestuursorgaan was toegezegd. Lange tijd haalde zo’n standpunt niets uit omdat het moest gaan om een ondubbelzinnige toezegging van een daartoe beslissingsbevoegde. Bewijs kon hiervan veelal niet geleverd worden. Gelukkig is er […]

Rechtsbijstandverzekeraars en Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten starten samenwerkingspilot

Vier rechtsbijstandverzekeraars en zes advocatenkantoren, aangesloten bij de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten, starten een gezamenlijke samenwerkingspilot van één jaar waarin verzekeraars rechtsbijstanddossiers uitbesteden aan advocatenkantoren. Verzekeraars besteden vaker dossiers uit aan advocatenkantoren waarmee ze veel samenwerken. Uniek aan deze pilot is dat de samenwerking uit meerdere rechtsbijstandverzekeraars en kantoren bestaat. De deelnemende partijen hebben afspraken […]

Scheidingsexperts: duizenden rechtszaken door lagere aftrek alimentatie

Per 1 januari is partneralimentatie niet langer meer volledig aftrekbaar. Daardoor is de alimentatieplichtige netto bezien meer kwijt aan alimentatie. Verwacht wordt daarom dat veel verzoeken gedaan zullen worden om de alimentatie naar beneden bij te stellen. Daarbij is een advocaat noodzakelijk. Strix Advocaten kan je bijstaan! Neem contact op via 050-3663737 of info@strixadvocaten.nl https://www.ad.nl/economie/scheidingsexperts-duizenden-rechtszaken-door-lagere-aftrek-alimentatie~aabdcc1b/?referrer=https%3A%2F%2Fepn-notaris.nl%2Fnotaris-autar-in-ad-12-9-2019%2F&fbclid=IwAR2j4s-zBAM7iasvCgbqksll-EdiEnpIDl-hV86ZXquN1W2nQZcyH5OiARE  

Systeem Risico Indicatie (SyRI)

Systeem Risico Indicatie (SyRI) Afgekort SyRI, een instrument waarmee de overheid persoonsgegevens kan koppelen en analyseren om fraude op te sporen. Een omstreden systeem, dat op gespannen voet staat met het recht op privacy. Tommy Wieringa heeft onlangs in het programma Jinek gemeld dat hij de overheid aan gaat klagen wegens het schenden van de […]

Bewaren of niet?

Bewaren of niet? Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en zal als een Europese superwet de privacy van miljoenen Europeanen gaan beschermen. De AVG stelt aan de verwerkingsverantwoordelijke (dit is degene die persoonsgegevens van een ander, de betrokkene, verwerkt) strenge eisen. Dit leidt niet alleen tot een kritische blik […]

Wordt uw privacy ook geschonden of staat u ten onrechte op een zwarte lijst?

Wordt uw privacy ook geschonden of staat u ten onrechte op een zwarte lijst? Hoewel het “Recht om vergeten te worden” onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming een nieuwe dimensie krijgt, bestaat dit recht al langer. De betekenis is weliswaar anders, maar zeker niet onbelangrijker. Het recht om vergeten te worden is voor het eerst actueel […]

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Anders dan de privacyrichtlijn van 1995 is deze verordening rechtstreeks en direct toepasbaar in alle lidstaten van de Europese Unie zonder omgezet hoeven te worden in nationale regelgeving. De ruimte voor een nationale interpretatie komt […]