Artikelen door Strix advocaten

Zieke werknemer beter af onder de WWZ?

Zieke werknemers zijn een bron van zorgen voor werkgevers. Eén van de meest gehoorde bezwaren blijft de lange duur waarover het salaris doorbetaald moet worden en waarmee Nederland volledig uit de pas loopt met andere Europese landen. Het CPB rekende echter eerder dit jaar door dat een verkorting van de loondoorbetalingstermijn naar een jaar €0,8 […]

Hoge Raad: kinderalimentatie anders berekenen

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 een belangrijke uitspraak gedaan over de vaststelling van kinderalimentatie. Het kindgebonden budget moet niet van de behoefte van het kind worden afgetrokken (zoals tot nu toe gebeurde), maar wordt opgeteld bij de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Met deze uitspraak blijven de ouders primair verantwoordelijk voor […]

Verwachte wijziging kinderalimentatie

Per 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen ingevoerd. Deze wet heeft er onder meer voor gezorgd dat bij het berekenen van de kinderalimentatie het Kindgebonden Budget in mindering wordt gebracht op de behoefte van het kind. Deze regeling heeft voor veel weerstand gezorgd. Vanwege de verschillen tussen de rechtbanken en gerechtshoven is er […]

Problemen bij een omgangsregeling

Vader en moeder hebben een zoon van drie jaar oud. We noemen hem hier Sem. Sem woont bij zijn moeder en heeft een omgangsregeling met zijn vader. Ouders hebben gezamenlijk het gezag over Sem. Moeder meent dat vader niet goed voor Sem zorgt en dat Sem door de slechte verzorging van vader problematisch gedrag vertoont. […]

Ongehuwd uit elkaar en een huis onder water?

Tegenwoordig trouwen samenwoonde mensen veel minder vaak. Het komt daarom regelmatig voor dat niet gehuwde partners samen een woning kopen waarvoor zij meestal beiden aan te spreken zijn. Dat heet hoofdelijke aansprakelijkheid. Wanneer de relatie dan tot een einde komt, zal de gemeenschappelijke woning verdeeld moeten worden. Vaak zal één van beide partners de woning […]

Samenwoonfraude en opnieuw uitkering aanvragen; een Pandora’s box

Cliënte, een strijdvaardige alleenstaande moeder van drie, had een huisvriend die volgens de gemeentelijke sociale dienst zijn auto wel erg vaak op de oprit bij cliënte had staan. Aangezien deze vriend zelf geen vast adres meer had, zou er wel iets niet in de haak zijn. Wat observaties en navraag bij buurtbewoners verder, besluit de […]

Belangrijke wijziging kinderalimentatie per 1 januari 2015

  Per 1 januari 2015 vervalt het belastingvoordeel op de kinderalimentatie. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Kom tijdig in actie! Op dit moment krijgt u geld terug van de belastingdienst als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U geeft, ten minste € 416, – per kwartaal (€ 138,67 per maand) uit aan kosten voor […]

‘Vrijwillige’ huuropzegging

Een huurder heeft zijn woning ter beschikking gesteld aan derden. Later werd in deze woning een hennepkwekerij aangetroffen.  Huurder stelde hier geen weet van te hebben gehad, maar werd desondanks toch opgepakt door de politie. Op het politiebureau is huurder bezocht door een medewerker van de woningbouwvereniging die hem een formulier ‘Huuropzegging in verband met […]

De beperkende werking van redelijkheid en billijkheid bij toepassing Sociaal Plan

Een werknemer van een grote werkgever wordt om bedrijfseconomische redenen boventallig verklaard. Volgens het toepasselijke Sociaal Plan zou de werknemer recht hebben op een beëindigingsvergoeding op grond van de oude kantonrechtersformule. De werkgever onderneemt na de aanzegging dat werknemer boventallig is niets maar stelt dat er geen financiële ruimte is de vergoeding uit het Sociaal […]