Hoge Raad: kinderalimentatie anders berekenen

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 een belangrijke uitspraak gedaan over de vaststelling van kinderalimentatie.

Het kindgebonden budget moet niet van de behoefte van het kind worden afgetrokken (zoals tot nu toe gebeurde), maar wordt opgeteld bij de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Met deze uitspraak blijven de ouders primair verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van levensonderhoud van hun kinderen. De Hoge Raad vindt dat de overheid hierin niet hoeft bij te dragen.

Vorenstaande zal over het algemeen betekenen dat de onderhoudsplichtige ouder meer kan bijdragen in de kosten van het levensonderhoud van de kinderen dan tot nu toe het geval was.

Voor vragen neem contact op met één van onze familierechtadvocaten.

Verwachte wijziging kinderalimentatie

Per 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen ingevoerd. Deze wet heeft er onder meer voor gezorgd dat bij het berekenen van de kinderalimentatie het Kindgebonden Budget in mindering wordt gebracht op de behoefte van het kind. Deze regeling heeft voor veel weerstand gezorgd. Vanwege de verschillen tussen de rechtbanken en gerechtshoven is er een prejudiciële vraag gesteld aan de Hoge Raad met het verzoek  antwoord te geven hoe het Kindgebonden Budget toegepast behoort te worden bij het berekenen van de kinderalimentatie.

 De advocaat-generaal heeft onlangs de Hoge Raad geadviseerd om af te wijken van de huidige alimentatie normen. Hij adviseert om het Kindgebonden Budget te betrekken bij de draagkracht van een ouder en niet bij de behoefte van de kinderen.

Thans is het de vraag of de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal zal opvolgen. Een uitspraak hieromtrent zal binnenkort volgen.

Indien u tussen 1 januari 2015 en heden een alimentatieprocedure heeft gevoerd dan kan het zijn dat er niet een juist bedrag aan kinderalimentatie is vastgesteld.

Neem voor advies contact op met één van onze familierechtadvocaten.