Wordt uw privacy ook geschonden of staat u ten onrechte op een zwarte lijst?

Wordt uw privacy ook geschonden of staat u ten onrechte op een zwarte lijst?

Hoewel het “Recht om vergeten te worden” onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming een nieuwe dimensie krijgt, bestaat dit recht al langer. De betekenis is weliswaar anders, maar zeker niet onbelangrijker. Het recht om vergeten te worden is voor het eerst actueel geworden in het Costeja-arrest. Hierin spande een spanjaard een zaak aan tegen Google, omdat een zoekopdracht naar zijn naam informatie opleverde over zaken die zich 15 jaar geleden hadden voorgedaan. Hij klaagde er over dat deze informatie nog steeds schadelijk voor hem was. Hierop werd het Google verboden deze zoekresultaten nog langer te tonen.

Steeds vaker gebruiken we het Internet om personen  te zoeken, recensies te lezen en reacties te geven.  Nieuw opgedane contacten zullen u al snel even “Googelen”. Ook potentiele klanten zullen  gegeven recensies of reacties van anderen lezen. Niks mis mee op het eerste gezicht, maar wat als deze informatie (ten onrechte) afbreuk doet aan het imago van een persoon of organisatie? Hier komen we op het snijpunt van het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op een persoonlijke levenssfeer (Art. 10 EVRM versus Art. 8 EVRM). Beide rechten moeten in principe gewaarborgd worden. Maar wat als het evenwicht tussen deze twee zoek is en iemand vindt dat zijn recht op een persoonlijke levenssfeer wordt geschonden? Er zijn twee mogelijkheden om hier iets tegen te doen.

De eerste mogelijkheid is bijvoorbeeld  Google als zoekmachine te verzoeken  de ongewenste zoekresultaten niet meer te tonen.  Om een succesvol beroep te doen op “het recht om vergeten te worden” is het belangrijk dat de weergegeven resultaten ontoereikend, buitensporig of irrelevant zijn. Om dit te bepalen dient dat de aard van de informatie, het publiek belang en rol van de persoon in kwestie beoordeeld te worden. Iemand die een publieke rol vervult zal minder snel een beroep kunnen doen op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hij of zij zal meer moeten dulden. Ook de aard van de informatie is belangrijk. Betreft het hier privé-informatie of gaat het om informatie uit hoofde van iemands functie? Het verbergen van zoekresultaten door zoekmachines is de eenvoudigste stap voor iemand om zich te weren tegen een ongewenste inbreuk op zijn privacy.

De tweede mogelijkheid is een stuk lastiger. Dan moet de daadwerkelijke  informatie, waarnaar verwezen wordt door de zoekmachine, worden verwijderd.  Als het belastende artikel  uit het online krantenarchief is verwijderd valt er ook niets meer weer te geven . Om dit te bereiken zal er aan hoge eisen moeten worden voldaan, want het is in principe niet de bedoeling dat bijvoorbeeld kranten de geschiedenis herschrijven. Het laten verwijderen van een nieuwsartikel uit een online-krantenarchief zal dan ook niet snel door de rechter worden toegekend.

Het verwijderen van originele nieuwsberichten zal dus in de praktijk niet snel slagen, maar het niet meer weergeven van een zoekresultaat door Google zal het betreffende bericht  een stuk minder gemakkelijk vindbaar maken!  Wordt uw privacy ook geschonden of staat u bijvoorbeeld  ten onrechte op een zwarte lijst? Dan kunt u contact opnemen met ons kantoor om te bepalen wat in uw geval de mogelijkheden zijn.

20 februari 2017 door Arjan Brookman